IMO OMG NU HANDELEN

12.12.2022

Vandaag is de eerste dag van de vergadering van het Comité voor de bescherming van het mariene milieu, bij de Internationale Maritieme Organisatie van de VN (IMO) in Londen. En het is de eerste keer sinds 2019 dat de IMO afgevaardigden verwelkomt. Wij vonden dat Ocean rebellion erbij moest zijn om ons eigen welkom toe te voegen, veel van de afgevaardigden zijn immers van ver gekomen.

Toen de afgevaardigden aankwamen, begroetten we hen met vlammen en een zwarte koolstofmist van zware stookolie (HFO). Daarna voegden we een olievlek toe met drie oliekoppen die olieachtige smurrie uitbraken. Twee stervende, geschikte figuren kropen door de olie met hun aktetassen in de hand. Op het ene koffertje stond 'OP EEN HIGHWAY TO HELL' en op het andere 'ONZE VOET OP HET GAS', een parafrase op de recente woorden van Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN. 

Het lot van de oceaan hangt van ons allemaal af.
Onze interventies zijn afhankelijk van uw steun.

De stervende (en vervolgens dode) cijfers illustreren hoe de weigering van de IMO om de vervuiling door de scheepvaart vóór 2030 aan te pakken, de oceaan vernietigt en elke kans die we hebben om ook maar in de buurt te blijven van de 1,5C die in het klimaatakkoord van Parijs wordt geëist - een akkoord dat door de VN tot stand is gebracht, maar waarvan een van haar eigen organen (de IMO van de VN) niet de moeite kan nemen om ernaar te handelen.

En de oliekoppen vertellen hoe de IMO nog steeds weigert eenvoudige maatregelen te nemen, zoals slow steaming, het gebruik van schonere distillaten in plaats van HFO en minder onnodige scheepvaart, en in plaats daarvan liever luistert naar het vette advies van de lobbyisten voor fossiele brandstoffen, die altijd vragen om "business as usual".

Terwijl de oliekoppen hun smerige bijproduct HFO uitwierpen, ontvouwde een groep zeelieden in reddingsvesten twee spandoeken 'HAAL DE SCHEEPVAART VAN DE FOSSIELE BRANDSTOFFEN AF' en GEEN VLOEIBAAR AARDGAS. Dit laatste verwijst naar het nieuwste "antwoord" van de scheepvaartindustrie op de uitstoot - vloeibaar aardgas (LNG). De industrie geeft de voorkeur aan het acroniem LNG omdat het verbergt dat het een fossiele brandstof is, een fossiele brandstof die methaan lekt in plaats van CO2. Methaan heeft 80 keer meer 'verwarmingskracht' over een periode van 20 jaar dan CO2 en zal de klimaatchaos versnellen - waaruit eens te meer blijkt hoe weinig de scheepvaart om het klimaat geeft en hoeveel ze van de fossiele brandstofindustrie houdt.

Daarna kwamen de "vuile schrobbers" om de rotzooi van de oliekoppen op te ruimen met hun "greenwash". 

Betaald door de scheepvaartindustrie onthulden de "vuile wassers" hoe de IMO toestaat dat de fossiele brandstofindustrie doorgaat met het verbranden van HFO op zee. HFO is een bijproduct van de destillatie van fossiele brandstoffen dat zo giftig is dat het gebruik ervan aan land verboden is - het is zeer zuur Q3, zit vol stikstofoxiden (een belangrijke oorzaak van aandoeningen van de luchtwegen) en wordt in verband gebracht met 400.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar wereldwijd (tegen gezondheidskosten van $50 miljard). 

De IMO verzaakt haar plicht om het klimaatakkoord van Parijs na te komen. Zij moet nu maatregelen nemen om de uitstoot van de scheepvaart vóór 2030 te halveren, subsidies voor fossiele brandstoffen afraden en eisen dat de lidstaten beginnen met het zwaar belasten van scheepsbrandstof. Alle lobbyisten voor fossiele brandstoffen moeten uit comités worden verwijderd en op een zwarte lijst worden gezet vanwege hun consequente slechte invloed op de beleidsvorming.

De IMO herziet momenteel haar bestaande klimaatstrategie

De IMO streeft alleen naar een halvering van de scheepvaartemissies tegen 2050. Afgevaardigden komen van 12 tot 16 december in Londen bijeen voor het Comité voor de bescherming van het mariene milieu (MEPC 79). De herziening van de strategie moet worden afgerond tijdens MEPC 80 in 2023.

HFO en de IMO
De IMO blijft haar plicht om de emissies van de scheepvaart te reguleren negeren. Door schepen toe te staan HFO te verbranden, verhoogt de IMO de bijdrage van de scheepvaart aan de CO2-emissies aanzienlijk in plaats van deze te verminderen overeenkomstig het Akkoord van Parijs. Bovendien valt zwarte koolstof van verbrande HFO in de vorm van roet en zorgt ervoor dat de ijskappen meer warmte opnemen en smelten, waardoor de angstaanjagende terugkoppelingscirkels van de opwarming van de aarde, waaraan nu al miljoenen mensen sterven en die al onze levens bedreigen, nog sneller verlopen. 

Zwarte koolstof is vooral gevaarlijk wanneer het wordt uitgestoten door schepen in het Noordpoolgebied. De IMO discussieert al meer dan een decennium over regels voor zwarte koolstof en het beste wat ze kunnen laten zien is een toezegging voor een vrijwillige overschakeling op schonere brandstoffen. De scheepvaartindustrie heeft aangetoond niet in staat te zijn tot zelfregulering en brengt talloze levens in gevaar. Het is nu tijd voor een bindende regel om deze krachtige bron van klimaatverwarming aan te pakken.

De IMO moet deze domheid nu stoppen - vrijwillige omschakeling heeft nooit gewerkt, wanneer heeft een industrie zich ooit vrijwillig ingezet voor het milieu? De IMO moet nu maatregelen nemen om een einde te maken aan het gebruik van HFO - niet alleen in het Noordpoolgebied, maar overal - als het illegaal is om een brandstofsoort aan land te verbranden, dan moet het ook illegaal zijn om deze op zee te verbranden. Per slot van rekening komt een groot deel ervan uiteindelijk op dezelfde plaats terecht - onze longen.


Het lot van de oceaan hangt van ons allemaal af.
We laten je weten wat we doen om te helpen.

Vuile schrobbers
Onze vuile schrobbers ruimen vaak de vuile geheimen van de olie- en scheepvaartindustrie op. Deels schoonmaker, deels groenwasser zijn ze bedreven in het misleiden van het publiek. Maar deze keer zijn ze een stap verder gegaan. 

De IMO vergroent niet alleen het gebruik van fossiele brandstoffen, maar stelt ook "scrubbers" voor om hetzelfde te doen voor schepen. Deze wassers stoppen de ergste HFO-uitstoot in de atmosfeer: dat is goed toch? Nou niet als de scrubber het in een zure oplossing verandert en het in de oceaan pompt. De IMO vervuilt dus nog steeds de lucht, maar verzuurt nu ook direct de zee - dat is toch wel de definitie van greenwash! 

Dus wanneer onze vuile wassers hun emmers met niet-giftige bijproducten in het riool legen, is dat een perfecte illustratie van wat de IMO doet met het giftige bijproduct van HFO - het rechtstreeks in de Oceaan legen. De "oplossing" van de IMO is een giftige oplossing.

Vloeibaar aardgas (LNG) - de feiten
LNG is een fossiele brandstof die bij winning, vervoer en verbranding als scheepsbrandstof methaan lekt in de atmosfeer - een gevaarlijk aardopwarmingsgas dat over 80 keer meer klimaatopwarming op korte termijn dan kooldioxide.

Het Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering van de VN (IPCC) geïdentificeerd snelle vermindering van de methaanuitstoot als een van de topprioriteiten om de opwarming van de aarde zo dicht mogelijk bij 1,5°C te houden. Het IPCC laatste verslag gericht op klimaatmitigatie maakt duidelijk dat fossiel gas in de vorm van LNG geen oplossing is voor het koolstofvrij maken van de scheepvaart.

In tegenstelling tot wat de klimaatwetenschap voorschrijft, hebben scheepvaart- en havenbedrijven zwaar investeren in fossiel LNG, met als argument dat de brandstof hun milieueffecten en klimaatverontreiniging zal verminderen. Momenteel zijn er wereldwijd meer dan 785 nieuwe vrachtschepen in bestelling, waarvan er meer dan 400 worden gebouwd om op fossiel LNG te varen.

Het verbranden van meer fossiel LNG aan boord van schepen is een ramp in wording voor onze planeet. Het zou de methaanuitstoot van schepen, die al... roos met 150% tussen 2012 en 2018, volgens de Internationale Maritieme Organisatie van de VN (IMO).

De IMO is ongeschikt voor het doel
De IMO is duidelijk ongeschikt voor haar taak. Zij handelt alleen namens de scheepvaartindustrie en houdt zelden rekening met het milieu. Zij moet de emissies van de scheepvaart nu halveren, voor sommigen zijn we al te laat, maar nog niet voor iedereen. Voeg daarbij de voortdurende steun van de IMO aan de fossiele brandstoffenindustrie, door geen belasting te heffen op scheepsbrandstof en toe te staan dat het vuile bijproduct van fossiele brandstoffen, HFO, op zee wordt verbrand, plus haar gebrek aan regelgeving voor gevaarlijke petrochemische scheepvaart, en de lijst van wandaden en verkeerde aanwijzingen van de IMO begint wel erg lang te worden. Is het gezien deze steeds langer wordende lijst niet tijd dat de milieutaak van de IMO door een andere, betere VN-organisatie wordt overgenomen? Het leven is te belangrijk om te worden verspild door een onbekwame bureaucratie.

Ocean Rebellion eist:
De VN moet een nieuw, transparant en representatief orgaan vormen om de oceaan te besturen ten behoeve van ALLE leven. Dit nieuwe orgaan moet het herstel en de aanvulling van de oceaan als enige maatstaf voor succes hebben. Het moet bedrijfsmacht vervangen door mensenmacht. En het moet de vele vormen van zeeleven vertegenwoordigen die van de oceaan hun thuis maken.

Chris Armstrong, Universiteit van Southampton zegt:  
"Door eenvoudige oplossingen zoals langzaam varen, wind en minder internationale handel te vermijden, veroordeelt de IMO het klimaatakkoord van Parijs tot een langzame dood - dood door duizend vergaderingen. We moeten nu handelen om de uitstoot van de scheepvaart te verminderen. De toezegging om tegen 2050 netto nul uit te stoten mag niet worden gebruikt als een bedrijfsgreep om geen dringende actie te hoeven ondernemen. De scheepvaart heeft een plan nodig om snel koolstofvrij te worden, te beginnen nu."

Clive Russell van Ocean Rebellion zegt: 
"We moeten snel handelen en luisteren naar de wetenschappers. Onze uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt een keten van gebeurtenissen die ons milieu naar een klimaatchaos leiden. Elk moment dat we ons verbruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen niet verminderen, verminderen we de veerkracht van onze ecosystemen. Met elke dag dat we niets doen, komen we dichter bij gevaarlijke omslagpunten met kettingreacties die onomkeerbaar lijken. Er is geen tijd te verliezen, we moeten nu handelen."

Andrew Darnton voegt toe:
"Het heet vloeibaar aardgas of LNG. Het is een fossiele brandstof. De VN IPCC heeft ons gewaarschuwd dat we het gebruik van fossiele brandstoffen moeten verminderen - hoe helpt het bouwen van infrastructuur om meer fossiele brandstoffen te gebruiken ons? LNG is geen oplossing, het is gewoon waanzin. Regeringen moeten stoppen met luisteren naar de industrie en beginnen te luisteren naar de wetenschappers, ze zeggen allemaal hetzelfde - GEEN FOSSIELE BRANDSTOFFEN GEBRUIKEN."

Sophie Miller voegt daaraan toe  
"Scheepvaartemissies veroorzaken verhoogde niveaus van atmosferische CO2, en de zwarte koolstof van zware stookolie (HFO) die in de scheepvaart wordt gebruikt, veroorzaakt het versneld smelten van poolijs. HFO is een afvalproduct van de olie-industrie, schepen varen schoner en beter op gedestilleerde brandstof. Ocean Rebellion roept op tot een verbod op HFO, nu."

Rob Higgs voegt daaraan toe 
"Waarom niet eenvoudig de uitstoot van de scheepvaart drastisch verminderen door langzaam te varen en inefficiënte schepen uit de vaart te nemen? Dat is toch een minimale vereiste, op korte termijn, om de scheepvaart in overeenstemming te brengen met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs? 

Roc Sandford voegt eraan toe: 
"Als de zeeën sterven, sterven wij. En de zeeën sterven. Dit wordt versneld door idiote programma's zoals het gebruik van 'scrubbers'. Oceaanverzuring is een verwoestend probleem voor het zeeleven en gaswassers zullen het alleen maar erger maken. Als de oceanen een bijna-verzuringsdrempel overschrijden, is het echt afgelopen, niet alleen voor het zeeleven, maar voor al het leven (dat zijn wij ook - zonder een levende oceaan zullen we moeilijk kunnen ademen). Wat is er zo moeilijk aan een verbod op zware stookolie? We moeten ophouden te denken dat het business as usual is en beginnen te reageren alsof dit een verschrikkelijke en angstaanjagende noodsituatie is - want dat is het ook.  

Suzanne Stallard voegt toe:
"De VN heeft mooie praatjes. De Internationale Maritieme Organisatie, een VN-orgaan, is ongeschikt voor het doel. Het is gecorrumpeerd door de industrie en gebruikt zijn VN-opdracht voor de industrie. We leven in een tijdperk van ongekende ecologische afbraak, de VN moet dit erkennen door het bestuur. Wij vragen de VN haar schurkenstaten, die nog schadelijker zijn voor het leven op aarde dan de schurkenstaten waar we zoveel over horen, op te roepen."

Foto's van bovenaf: 1, 4, 5, 6,7, 9 en 10, Crispin Hughes; 2 en 3 João Daniel Pereira.

Film van Alex Morgan

Taxonomie sjabloon

Gerelateerde onderwerpen

PERSVRAGEN

SHARE

facebooktwittere-mail