DJ BENTHOS RAVES OM DIEPZEEMIJNBOUW TE STOPPEN

17.04.2024

⬆️ Het Hilton Hotel, Canary Wharf, de thuisbasis van de diepzeemijnbouw voor twee dagen, 17 - 18 april.

Is het een inktvis, is het een walvis, is het gedesoriënteerd? Nee, het is DJ Benthos en zijn prachtige diepzeewezens!

In de avond van 17 april werd de Polymetallische Nodules keerde terug naar de Deep Sea Summit in het Hilton Hotel, Canary Wharf, om een ander geluid uit de diepte te introduceren - DJ Benthos.

DJ Benthos werd bijgestaan door vertegenwoordigers van het onderwaterleven in de diepzee, zeedieren die diepzeegezichten zoals de Klaroen Clipperton Zone een thuis.

⬆️ Rave naar de volledige set, je kunt hem gratis downloaden op Soundcloud.

⬆️ DJ Benthos bestuurt het dek van het goede schip 'Nodule'.

De mooie ravers draaiden op de dystopische diepzeebassen en beats gevormd door het beklemmende geluid van diepzeemijnbouwmachines, spookachtige scheepshoorns en samples van walvisliederen. Niets van de rave was zo luid als het geluid van echte diepzeemijnbouwmachinesEen geluid dat zo luid is dat het schokgolven over een afstand van meer dan 500 km over de oceaan stuurt, waardoor alle migrerende zeedieren gedesoriënteerd raken.

⬆️ De ravers op zee werden gadegeslagen door de afgevaardigden van de diepzeemijnbouw. Sommigen van hen voegden zich zelfs bij de groeiende menigte voor een dansje.

DJ Benthos en zijn Deep Sea Ravers herinneren ons eraan wat we zullen verliezen, zelfs voordat we weten dat het er is - de mysterieuze schoonheid van de diepzee. Een waarlijk magisch, buitenaards, zeegezicht. Het prikkelt al eeuwenlang de menselijke verbeelding in alle culturen. Het is een gedeelde plek van verwondering, vrij van menselijk eigendom, en dat moet zo blijven.

Maar de deelnemers aan de Deep Sea Mining Summit zien de diepzee niet op deze manier. Zij zien het als een kans om een 'human commons' te exploiteren voor hun eigen voordeel. Ze willen rijk worden van een nieuwe goudkoorts, een stormloop die zal leiden tot het uitsterven van vele unieke soorten zeeleven.

Deze 'human commons' is niet van hen, maar van het zeeleven dat er zijn thuis heeft. Diepzeemijnbouw in gebieden zoals de Clarion Clipperton Breukzone (CCFZ) (Stille Oceaan) vernietigt de diepe zeebodem en het leven dat ervan afhankelijk is, vernietigt koralen en sponzen die duizenden jaren nodig hebben gehad om te groeien. Hun diepzeemijnbouw zorgt er ook voor dat sedimentpluimen omhoog stijgen door waterkolommen die nog meer zeeleven schade toebrengen. Giftige metalen zullen onvermijdelijk hun weg vinden naar de voedselketen - we weten alleen niet hoe catastrofaal diepzeemijnbouw zal zijn, maar we weten wel dat het catastrofaal zal zijn.

⬆️ Net zoals rook zijn weg vindt naar onze longen, zullen de giftige stoffen die vrijkomen bij diepzeemijnbouw hun weg vinden naar het zeeleven in de oceaan.

Een enorm gebied zal worden geruïneerd
De Internationale zeebodemautoriteit van de VN (ISA) kan licenties toekennen voor het ontginnen van 8.000 tot 9.000 vierkante km diepe zeebodem per keer*. Dit gebied komt overeen met een derde van België. Dat is een derde van België ontdaan van alle leven, moeilijk voor te stellen dat dit toegestaan is op het land, toch? Waarom denkt de ISA dat het op zee wel mag?

Wie is de ISA?
De ISA wordt geacht de volle zee te beheren voor de "ten voordele van de [mensheid]". Tegelijkertijd profiteert het van de verkoop van mijnbouwvergunningen. Hoe kan een VN-agentschap winst maken met iets dat het moet beschermen? En waarom mag een VN-agentschap handelen tegen zijn eigen "voorzorgsprincipes"? Is winst de enige maatregel die de ISA overweegt? Er hangt veel rook rond de ISA, het bestuur ervan is ondoorzichtig en lijkt bedoeld om de rijken te verrijken. Net als zijn zusterorganisatie van de VN, de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), is de ISA gevuld met vertegenwoordigers van de industrie die een grote stem hebben in het besluitvormingsproces.

Controverse
De ISA wordt geacht de open zee voor het "welzijn van de mensheid".. Tegelijkertijd profiteert het van de verkoop van mijnbouwvergunningen. Hoe kan een VN-agentschap winst maken met iets dat het moet beschermen? En waarom mag een VN-agentschap handelen tegen zijn eigen "voorzorgsprincipes"? Is winst de enige maatstaf waar de ISA naar kijkt? Er hangt veel rook rond het ISA, het bestuur ervan is ondoorzichtig en lijkt erop gericht om de rijken te verrijken. Is de ISA een schurk geworden en moet de VN haar niet tot de orde roepen?

Het lot van de oceaan hangt van ons allemaal af.
Onze interventies zijn afhankelijk van uw steun.

⬆️ Een diepzeemijnwerker met zijn eikel op, raast op de diepe bas.

DJ Benthos zegt:
"Bij diepzeemijnbouw hebben we een kans om een bijdrage aan de milieuvernietiging te stoppen voordat die begonnen is. We hoeven de diepzee echt niet te ontginnen, we hebben de mineralen die we nodig hebben al. De bedrijven die aan deze top deelnemen zijn er alleen maar op uit om hun zakken te vullen met investeerderskapitaal."

stop diep zeemijnbouw voordat het start

Ocean Rebellion eist een einde aan Deep Sea Mining. Samen met een grondige hervorming van de ISA. Deze hervorming moet zich richten op de bescherming van de diepe (en hoge) zeeën ten behoeve van ALLE leven en toekomstige generaties.

⬆️ De diepzeedieren, vertegenwoordigers van de diepte, dromden samen onder de bewegwijzering van het Hilton Hotel in de hoop dat hun aanwezigheid het hotel zou overtuigen om nooit meer gastheer van de top te zijn.

Foto's door João Daniel Pereira.

*De ISA heeft tot nu toe meer dan dertig exploratievergunningen verleend, en als alle 17 van de huidige mijnbouwclaims in de Clarion Clipperton Zone zouden worden ontgonnen, zou de totale impact op de zeebodem waarschijnlijk zo'n 350.000-800.000 km2 bedragen, volgens recente schattingen van wetenschappers (Smith et al., 2020).


Het lot van de oceaan hangt van ons allemaal af.
We laten je weten wat we doen om te helpen.

Taxonomie sjabloon

Gerelateerde onderwerpen

PERSVRAGEN

SHARE

facebooktwittere-mail