VOEL HET GELUIS

08.06.2023

Op Wereld Oceaan Dag werden de Nederlandse Ministeries getrakteerd op een nieuwe etappe van de 'Polymetallic Nodules' 'In Too Deep' Europese Tour.

Vers van de Top over diepzeemijnbouw in Londen 's werelds eerste diepzee gruwelijke heavy metal band speelde een set met favorieten van de zeebodem. De band, bestaande uit drie diepe figuren met vissenkoppen, trakteerde de Nederlandse regering tijdens een ongevraagd optreden op favorieten als 'Butchering the Seabed'.

Luister je naar Mark Rutte?

De 'Polymetallic Nodules' zijn in Den Haag om actie te voeren tegen de winning van zware metalen op de oceaanbodem. Onder hun onvrijwillige toehoorders bevonden zich de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Infrastructuur en Waterstaat en Buitenlandse Zaken, en de Tweede Kamer.

Mark Rutte werd in de ministeriële toiletten headbangend gespot op zijn persoonlijke favoriet 'We all die(plankton)', of misschien bedekte hij gewoon zijn oren - een van zijn andere favoriete bezigheden.

Het lot van de oceaan hangt van ons allemaal af.
Onze interventies zijn afhankelijk van uw steun.

De 'Polmetallic Nodules' verzetten zich tegen aanstaande besluiten om de diepe zeebodem te gaan ontginnen. Een plan dat catastrofale ecologische gevolgen.

Waarom hier en nu?
De Nederlandse regering zal een belangrijke rol spelen in de besluitvorming over de toekomst van diepzeemijnbouw. Eind juni zal de Nederlandse regering haar standpunt bepalen, of ze diepzeemijnbouw zal steunen of niet, en in juli zal de wereldwijde besluitvorming beginnen op de Internationale zeebodemautoriteit van de VN (ISA)waarvan Nederland lid is. Als de ISA geen nee zegt tegen diepzeemijnbouwdan worden er misschien toch mijnbouwvergunningen afgegeven, met verstrekkende en langdurige gevolgen voor ecosystemen.

Verschillende Nederlandse bedrijven, zoals Allseas staan te popelen om met diepzeemijnbouw te beginnen en we weten zeker dat ze de Nederlandse regering hebben laten weten hoe graag ze dat ook willen.

Wat is diepzeemijnbouw?
Delen van de bodem van de diepzee bevatten zogenaamde 'mangaanknollen'. Dit zijn mineraalrijke brokken. Deze brokjes zijn ingebed in kleine oases van biodiversiteitmaar ze bevatten ook metalen die gebruikt kunnen worden in batterijtechnologie. Verschillende bedrijven willen de diepzee ontginnen om deze 'knollen' naar de oppervlakte te brengen. Deze bedrijven gebruiken de 'groene transitie' als excuus voor hun plan, maar dit excuus is slechts niet soverstag gaan.

Waarom zou er geen diepzeemijnbouw plaatsvinden?
De diepzee is een kwetsbaar ecosysteem. Proeven met de schade die in 1980 aan de diepzeebodem werd toegebracht, tonen aan dat de diepzeebodem zich zelfs na tientallen jaren met rust te zijn gelaten, niet herstelt. Al meer dan 700 wetenschappers, 14 landen en zelfs bedrijven zoals Philips, Volkswagen en Google hebben zich ertegen uitgesproken.

Op en rond de mangaanknollen leven allerlei soorten zeelevenwaaronder soorten die we nog niet eens ontdekt hebben. Mijnbouw verstoort deze zeebodem en veroorzaakt verreikende stofwolken die al het leven verstikken. En de lawaai diepzeemijnbouw maakt desoriënterend voor elk zeeleven dat sterk afhankelijk is van geluid om zijn onderwaterkaarten te maken voor voeding, paring en communicatie. Bovendien is de diepzee onze grootste klimaatstabilisator: het effect op de bufferfunctie van de oceaan (de oceaan slaat enorme hoeveelheden C02 op) is onbekend. Diepzeemijnbouw zou de verzuring van de oceaan kunnen versterken en de klimaatverandering catastrofaal kunnen versnellen.

Diepzee mijnbouw versnelt klimaatverandering

Maar hoe zit het met onze batterijen?
De batterijtechnologie gaat zo snel vooruit dat tegen de tijd dat diepzeemijnbouw volledig operationeel is, deze mineralen niet meer nodig zullen zijn voor de batterijproductie. Plus stedelijke mijnbouw en recycling kan enorme hoeveelheden mineralen opleveren als overheden investeren goed in circulaire schaalvoordelen.

En vergeet niet dat onze verslaving aan consumptie en 'groene' technologie een deel van het probleem is. Als we minder consumeren, hebben we niet zoveel hulpbronnen nodig. Denk alleen maar aan het afval dat de 'ontwikkelde' wereld al creëert - waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?

Controverse
De ISA wordt verondersteld de open zee voor het "welzijn van de mensheid".. Tegelijkertijd profiteert het van de verkoop van mijnbouwvergunningen. Hoe kan een VN-agentschap profiteren van iets dat het geacht wordt te beschermen? En waarom mag een VN-agentschap tegen zijn eigen "voorzorgsprincipes" in handelen? Is winst de enige maatstaf die de ISA in overweging neemt?

Er hangt veel rook rond ISA, het bestuur ervan is ondoorzichtig en lijkt ontworpen om de rijken te verrijken. Is de ISA een schurk geworden en moet de VN de ISA tot de orde roepen?

Diepzeemijnbouw is vergelijkbaar met de fossiele industrie. Wanneer bedrijven hebzuchtig worden [echt hebzuchtig], als ze beginnen te praten over een goudkoorts, betalen de natuur en de mensheid altijd de prijs. Maar deze keer kunnen we deze ecologische ramp voorkomen. Veel landen hebben zich al uitgesproken tegen diepzeemijnbouw. Spanje, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, Duitsland onder andere. Grote bedrijven hebben zich ook uitgesproken, zoals Samsung, Google, Volkswagen, Philips, Renault.

Onlangs werd er een petitie aangeboden aan politici met meer dan 340.000 handtekeningen door Women4Oceans.

Wat doen Ocean Rebellion, de Lookdown groep, mariene wetenschappers en vele andere mariene NGO's willen?

Al deze groepen zijn verenigd in de wens dat de Nederlandse regering een krachtig standpunt inneemt tegen diepzeemijnbouw. De Nederlandse regering moet eisen dat er een einde komt aan diepzeemijnbouw omdat duurzame diepzeemijnbouw niet bestaat. We vragen de Nederlandse regering om niet langer te luisteren naar de hebzuchtige Nederlandse bedrijven die praten over rijke beloningen en banen. Elk gesprek over rijkdom en banen moet worden afgewogen tegen de toekomst van onze planeet. De aarde heeft geen foutmarges meer, laat hebzuchtige rijke mensen niet speculeren over de toekomst van de planeet, stop nu met diepzeemijnbouw.

Aaron, ingenieur/activist:
Diepzeemijnbouw is uiterst schadelijk voor de zeebodem. Het testen van diepzeemijnbouw decennia geleden heeft aangetoond dat het ecosysteem zich niet kan herstellen. Diepzeemijnbouw zal leiden tot een ecologische ramp van ongekende omvang.

Max, zeeman/bandmanager/activist:
We gaan de oceaan, een van de meest vitale organen van de aarde, maximaal beschermen. We gaan de trommelvliezen van politici vernielen tot ze hun diepzeemijnbouwplan van tafel halen!'

Stefanie, bandmanager/activist:
We zijn het zat dat de aarde wordt leeggeplukt tot de laatste molecuul waar geld mee te verdienen valt. Nederland moet stoppen met het beschermen van de belangen van hebzuchtige maritieme bedrijven. Onder de 1,5 graden blijven is al mislukt, is de urgentie nog niet doorgedrongen? We zullen jullie ideeën wakker schudden met ons bloedige lawaai. Geniet van het optreden!

Foto's van bovenaf door: 1, 2, 5 en onder James Petermeier; 3, 4, 6 , 7 en boven, XR NL Fotograaf. Video door Jochie van de Reels.


Het lot van de oceaan hangt van ons allemaal af.
We laten je weten wat we doen om te helpen.

Taxonomie sjabloon

Gerelateerde onderwerpen

PERSVRAGEN

SHARE

facebooktwittere-mail