BODEMTRAWLING MAAKT ONS KAPOT

15.09.2021

bottom trawling is killing us mermaids

Op 15 september om 9 uur 's ochtends bracht de sculpturale bodemtrawler van Ocean Rebellion zijn laatste vangst naar de regeringskantoren van DEFRA, het ministerie van Milieu, Voedsel en Plattelandszaken dat verantwoordelijk is voor het Britse visserijbeleid. De trawler had negen bijvangst "Merpeople" gevangen, compleet met staarten en kronen gemaakt van zwerfvuil, die hij in zijn netten had gevangen en gedood. De mythische wezens waren allemaal dood of stervende en ten minste één was door een haaienhaak in het gezicht gespiest.

bottom trawling is killing us mermaids 2

Terwijl de zeemeermensen op de grond naar water lagen te happen, liet de trawler herhaaldelijk zijn misthoorns loeien om alarm te slaan. Het alarm wekte DEFRA en het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar niemand kwam. In plaats daarvan klaagde Binnenlandse Zaken over het lawaai - voor hen is de klimaat- en ecologische crisis gewoon niet belangrijk.

bottom trawling is killing us mermaids 3

Demonstranten haastten zich naar de scène met ALS DE ZEE STERFT STERVEN WIJ en GEEN VIS MEER IN DE ZEE banners.

Hoewel ze er dood uitzagen, slaagden de zeemeermensen erin zich te verjongen in de DEFRA waterpartij. Gelukkig kunnen magische wezens regenereren. Hetzelfde kan niet gezegd worden van de dolfijnen, haaien of andere zeedieren die verstrikt raken in 4 km lange netten van trawlers. Ze zijn gewoon bijvangst en worden dood of stervend in zee gegooid.

Na een opwekkingsbad werden de Merpeople bedreigd met arrestatie door de politie.

Beleefd verlieten ze de scène.

bottom trawling is killing us mermaids 4

Ocean Rebellion eist een einde aan de boomkorvisserij, die meer CO2 uitstoot dan de wereldwijde luchtvaart voor een miniem economisch gewin, samen met een rechtvaardige overgang voor ontheemde vissers.

Bij de boomkorvisserij komen enorme hoeveelheden blauwe koolstof vrij. Dit is koolstof die is opgeslagen in zeebodemsedimenten en mariene biodiversiteit. Het vrijkomen hiervan draagt bij tot de verzuring van de oceaan, waardoor al het mariene leven met skeletten of schelpen op relatief korte termijn dreigt te verdwijnen. Daardoor worden talloze soorten met uitsterven bedreigd.

Bodemtrawlvisserij is dodelijk voor ons

bottom trawling is killing us mermaids 5

Rob Higgs van Ocean Rebellion zegt
"Stel je voor hoeveel schade een 4 km lang verzwaard net aanricht als het over de zeebodem sleept. Het vangt alles wat op zijn pad komt (wat dat ook moge zijn), vernietigt habitats en laat de daar vastgelegde koolstof vrij. Bodemtrawls stoten meer broeikasgassen uit dan de luchtvaart."

Sophie Miller, ook van Ocean Rebellion, voegt hieraan toe
"Ook netten breken, en als dat gebeurt wordt het net losgesneden om over de oceaan te drijven en alles te doden wat verstrikt raakt. En als ze breken staat de boot klaar met een ander om in de oceaan te gooien om het dodental voort te zetten."

Roc Sandford, ook van Ocean Rebellion, zegt
"De mensheid heeft de oorlog verklaard aan de vis en we zijn aan het winnen. De oceaan is zo uitgeput dat kleine vissersgemeenschappen op de rand van overleven staan en gebieden waar vroeger overvloed was, nu leeg zijn. Het is een no-brainer om de bodemtrawlvisserij te verbieden, zowel om redenen van klimaatafbraak als van natuurafbraak. Klimaatafbraak en natuurafbraak zijn in feite hetzelfde en beide moeten nu worden gestopt."

Clive Russell, ook van Ocean Rebellion, voegt daaraan toe
"Wij eisen dat bodemsleepnetten worden verboden, wereldwijd, NU. We eisen dat alle mariene instanties de waarheid vertellen over destructieve visserij en stoppen met het groenwassen van een smerige industrie met 'duurzaamheids'-leugens."

Suzanne Stallard, ook van Ocean Rebellion, zegt
"de Oceaan kan zich snel herstellen, maar alleen als we nu stoppen met deze destructieve praktijk, binnen een paar jaar zullen deze kostbare ecosystemen zich herstellen en zullen de vispopulaties zich stabiliseren. We moeten het leven gewoon een kans geven"

bottom trawling is killing us mermaids 6
bottom trawling is killing us mermaids 7

Fotocredits van bovenaf, foto's 1, 2, 3, 5 en 7 Ilya Fisher. Foto's 4 en 6 Joao Daniel Pereira.

Taxonomie sjabloon

Gerelateerde onderwerpen

PERSVRAGEN

SHARE

facebooktwittere-mail