HOE ZAL PIERRE STEMMEN?

19.05.2023

Pierre Karleskind is de voorzitter van de PECH-comité

Op 24 mei zal hij zijn stem uitbrengen voor of tegen de nieuwe Wet natuurherstel (NRL) in het Europees Parlement. De NRL is de nalatenschap van de EU om het verlies aan biodiversiteit te keren. Zal hij deze goedkeuren? Of zal hij het engagement van de Commissie PECH voor de industriële visserij voortzetten door het voorstel te verwerpen? Verwarrend genoeg zal Pierre niet zelf stemmen, maar zal iemand voor hem stemmen. Wij vinden het vreemd dat de voorzitter van PECH ontbreekt tijdens zo'n belangrijke stemming, Pierre wil toch zeker de commissie sturen?

Of misschien, voor Pierre, is het een kwestie van gemak. 

Hij was oceanograaf en het standpunt van de PECH-commissie, die vecht voor de industriële visserij, is zeker niet oceaanvriendelijk. En hoe past dit standpunt over industriële visserij bij het doel van de RENEW-partij om de "Verdrag van de Verenigde Naties inzake het behoud en het duurzame gebruik van de mariene biodiversiteit". Misschien vindt Pierre het gemakkelijker om op het hek te zitten dan zijn collega's aan twee kanten uit te dagen?

Pierre moet ook vragen stellen aan bepaalde leden van zijn commissie. Zoals partijgenoot Izaskun Bilbao Barandica. Haar broer Aurelio Bilbao is secretaris van de Vissersgilde van Bermeo en Bizkaia.en directeur van de producentenorganisatie voor de kustvisserij van Biskaje (OPESCAYA). Zijn enige zorg is de commerciële vissersvloot van Bermeo en Bizkaia. Verscheidene van de OPESCAYA's visserijen (ansjovis, sardine, witte tonijn)  tonen trots het blauwe vinkje van de Marine Stewardship Council, de belangrijkste groenewasmachine van het Verenigd Koninkrijk. Zou Izaskun mogen stemmen gezien haar nauwe banden met de industriële visserij?

Dit terzijde, is het niet tijd voor de RENEW-partij om zich te verenigen en haar door de VN geïnspireerde milieuambities waar te maken? RENEW moet echt zijn collectieve stem zorgvuldig gebruiken anders wordt de EPP zal de Natuurherstelwet vernietigen. De conservatieve EPP is tegen alles wat de normale gang van zaken verstoort. Onder het mom van voedselzekerheid De EPP stelt dat de NRL ten onrechte het milieu en het leven op aarde boven kwetsbare vissers plaatst. Dit is wat EPP Parlementslid Gabriel Mato zegt over Natuurherstel, "Alleen focussen op de bescherming van het milieu, terwijl sociaal-economische overwegingen en voedselzekerheidsdoelstellingen worden genegeerd, is in strijd met het gemeenschappelijk visserijbeleid, de EU-Verdragen en het gezond verstand. Laten we niet vergeten dat oceanen kwetsbaar zijn, maar vissers ook."

Gabriel Mato is ook lid van de PECH-commissie. En een zeer invloedrijk lid, als EVP-coördinator voor de visserij.

Wij vragen Pierre om als voorzitter de PECH-commissie te leiden naar een nieuwe dageraad van verantwoord visserijbeleid. Het is tijd om creatief na te denken over de zorgen rond de werkgelegenheid in de visserij - de wet natuurherstel (NRL) is daarvoor het beste middel. Het biedt de kans om visserijgemeenschappen bovenaan de agenda te zetten door ze te koppelen aan een wet van betekenis (NRL). Wat als visserijgemeenschappen aan de kust proefbanken zijn voor basisinkomen? En dit basisinkomen is de kans voor de lokale bevolking om te zorgen voor hun lokale omgeving, voor de plaats waar ze wonen? Dit klinkt veel beter dan op het hek zitten en hopen dat alles goed komt.

Het lot van de oceaan hangt van ons allemaal af.
Onze interventies zijn afhankelijk van uw steun.

Wat is de Natuurherstelwet?
In juni vorig jaar heeft de Europese Commissie de nieuwe Wet natuurherstel ingediend, die voor het eerst juridisch bindende doelstellingen invoert om aangetaste ecosystemen te herstellen en het verlies aan biodiversiteit om te buigen. De nieuwe wet legt alle lidstaten de doelstelling op om tegen 2030 20% van het land en de zeeën van de EU te herstellen.

Helaas kunnen de instandhoudingsmaatregelen van de NRL in de huidige situatie worden geblokkeerd door lidstaten die de industriële visserij en de oorlog tegen de vis willen voortzetten. Dit komt doordat de NRL nog steeds gebruik maakt van de disfunctionele juridische procedure van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Als dit gebeurt, is de NRL geen wet, maar wordt het de optie "natuurherstelvisserij" - u kunt kiezen of u meedoet of niet. En we weten waartoe dat zal leiden - de EU-lidstaten zullen ervoor kiezen om niet mee te doen, omdat ze liever gemakkelijke economische voordelen van het GVB hebben dan de hardere beslissingen die nodig zijn om het leven in de oceaan te redden en een betere toekomst voor de kustgemeenschappen te creëren.

Het herstel van 20% natuur is een goed begin, maar voor Ocean Rebellion is dit slechts een begin. De EU moet radicaler zijn, 20% moet een doel op korte termijn zijn met 80% herstel als doel op lange termijn. Stel je voor hoe Europa eruit zal zien met 80% van zijn natuur hersteld - alles minder dan dit is een mislukking van de verbeelding.

Ocean Rebellion eist dat het EU-parlement en de Raad de NATURE RESTORATION LAW volledig steunen, inclusief het voorstel om de lidstaten wettelijk verantwoordelijk te maken voor natuurherstel en EU-burgers het recht te geven de lidstaten aan te klagen als zij de wet niet naleven.

Ocean Rebellion eist ook dat het EU-parlement de visserij als belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de oceanen in de NRL opneemt en deze opneming onderstreept door een verbod op de visserij met bodemtrawls in alle EU-wateren, en dat het zich ertoe verbindt de visserij met 80% te verminderen door een einde te maken aan de industriële visserij en de kustgemeenschappen mondiger te maken door arbeidsintensieve traditionele visserij met een lage impact te bevorderen en Ocean Care te stimuleren.

De EU-lidstaten moeten moed tonen om de rijke lobbyisten het hoofd te bieden, duurzame banen te creëren en de stervende oceanen te herstellen.


Het lot van de oceaan hangt van ons allemaal af.
We laten je weten wat we doen om te helpen.

Taxonomie sjabloon

Gerelateerde onderwerpen

PERSVRAGEN

SHARE

facebooktwittere-mail