De zee redden? UNCLOS bij 40

04.11.2022

Door Guy Standing, Professorial Research Associate, SOAS University of London, en auteur van The Blue Commons: Rescuing the Economy of the Sea.

Op 10 december van dit jaar is het veertig jaar geleden dat het VN-Verdrag inzake het recht van de zee (UNCLOS) werd aangenomen, na een kwart eeuw van onderhandelingen. De toenmalige secretaris-generaal van de VN beschreef het als "misschien wel het belangrijkste rechtsinstrument van deze eeuw".

Velen hebben het succes ervan geroemd, waaronder een recent rapport van de House of Lords. De Maltese diplomaat die de inspiratiebron was, Arvid Pardo, was echter bitter teleurgesteld. Hij wilde dat het de commons voor iedereen zou beschermen, maar betreurde: "Van het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid zijn alleen nog maar een paar vissen en een beetje zeewier over".

Hoewel de zeeën ongeveer 10% van het mondiale bbp genereren en de "blauwe groei" veel groter is dan op het land, krijgt wat er in de blauwe economie gebeurt heel weinig politieke aandacht, zelfs van de Groenen. Misschien is wat uit het zicht is, uit het politieke hoofd. Wat de reden ook is, deze verwaarlozing moet worden rechtgezet. 

UNCLOS gaf het groene licht voor de grootste inmenging van het gemeengoed in de geschiedenis. Na het precedent dat in 1945 door de Verenigde Staten werd geschapen toen de Truman Proclamatie, in een daad van imperiale macht, eenzijdig het Amerikaanse eigendom opeiste van de zeeën op 200 zeemijl van hun kusten, kende UNCLOS hetzelfde recht toe aan alle landen met een kustlijn. Meer dan een derde van de oceanen - 138 miljoen vierkante kilometer - werd overgedragen aan natiestaten als Exclusieve Economische Zones (EEZ's). Deze omzetting in staatseigendom schiep de voorwaarden voor wat een voortdurende privatiseringsgolf is geworden, die steeds meer wordt gedomineerd door de mondiale financiële wereld.

de grootste behuizing van de commons in de geschiedenis

UNCLOS zal volgend jaar zwaar op de proef worden gesteld, wanneer we, afhankelijk van uw standpunt, een wildwestwaanzin van diepzeemijnbouw of een nieuwe industriële revolutie, gebaseerd op de zee, zouden kunnen meemaken. Maar voordat we daartoe overgaan, moeten we ons herinneren wat UNCLOS heeft gedaan. 

Ten eerste werden bij de afbakening van de EEZ's de voormalige koloniale mogendheden met geïsoleerde eilanden en met lange kustlijnen onevenredig beloond. Zo kregen Frankrijk (de grootste begunstigde) en de Verenigde Staten elk meer dan 11 miljoen vierkante kilometer, Australië 8,5 miljoen, Rusland 7,6 miljoen en het Verenigd Koninkrijk 6,8 miljoen. Zo bezit het VK nu bijvoorbeeld een zeeoppervlakte die 27 keer zo groot is als zijn totale landoppervlakte. 

In tegenstelling tot de winsten van een paar grote rijke landen en een paar kleine landen hebben de twee dichtstbevolkte landen relatief weinig gewonnen: India verkreeg 2,3 miljoen vierkante kilometer en China minder dan 900.000, wat een reden is voor zijn agressieve tactiek om meer van de Zuid-Chinese Zee voor zichzelf op te eisen.

Ten tweede eiste UNCLOS, op aandringen van landen met langeafstandsvloten die vreesden de toegang tot 's werelds beste visgronden te verliezen, dat landen die geacht werden de visgronden in hun EEZ's niet volledig te kunnen exploiteren, de buitenlandse visserij toestonden het "overschot" te vangen. Dit zou rampzalig blijken voor ontwikkelingslanden, met name in Afrika. De Sovjet-Unie en vervolgens Rusland, de VS, Japan, Spanje en andere Europese landen, later aangevuld met China, sloten langetermijnovereenkomsten of sloten joint ventures met ontwikkelingslanden waardoor buitenlandse visserijbedrijven bijna alle winst kregen en ongestraft konden overbevissen. Zowel de vispopulaties als vele traditionele vissersgemeenschappen zijn verwoest, waarbij China's duizendenkoppige langeafstandsvisserijvloot nu de grootste overtreder is.

De Chinese en andere industriële visserij is ook geholpen door enorme overheidssubsidies van $35 miljard per jaar. Zonder deze subsidies, vooral voor brandstof, zou de meeste langeafstandsvisserij niet rendabel zijn. Toch konden de leden van de Wereldhandelsorganisatie, belast met het aanpakken van schadelijke subsidies, dit jaar na jarenlange onderhandelingen alleen overeenstemming bereiken over het afschaffen van subsidies voor "illegale" visserij, die helemaal niet zou mogen plaatsvinden. 

Ten derde slaagde UNCLOS er niet in de met de zee verbonden gemeenschappen te beschermen, op een moment dat de Wereldbank en andere financiële instellingen de ontwikkelingslanden dwongen tot "structurele aanpassingsprogramma's". De invoering van particuliere eigendomsrechten en exportgerichte groei waren prominente doelstellingen. Een van de resultaten was steun voor de ontluikende aquacultuurindustrie die gekweekte garnalen produceerde voor de export, wat leidde tot grootschalige vernietiging van mangrovebossen om plaats te maken voor garnalenvijvers aan de kust. Sinds de jaren tachtig is een derde van alle mangroves ter wereld verdwenen, en daarmee ook kritieke visbroedplaatsen, de bescherming tegen stormen en overstromingen die zij bieden, en de bestaansmiddelen van lokale gemeenschappen.

Ten vierde heeft UNCLOS "het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid" geïnterpreteerd als het delen van de voordelen van oceaanrijkdommen buiten de EEZ's met de gehele mensheid, met inbegrip van de 43 niet aan zee grenzende landen, waarvan 32 ontwikkelingslanden met een laag inkomen. Dit beginsel werd echter alleen toegepast op delfstoffen die op de zeebodem worden aangetroffen en die betrekking hebben op over 54% van de oceaanbodem. En UNCLOS specificeerde niet hoe de voordelen zouden worden verdeeld, noch stelde het de vraag of deze hulpbronnen überhaupt zouden moeten worden geëxploiteerd. In plaats daarvan werd de Internationale Zeebodemautoriteit (ISA) opgericht, die tot taak heeft de diepzeemijnbouw te reguleren en een passend stelsel van royalty's en verdeling uit te werken.

 

illuminating ocean degradation - ocean-rebellion-projections-joao-daniel-pereira-023-8786

 

De ISA werd in 1994 opgericht. In de 28 jaar daarna is zij er niet in geslaagd de beoogde mijnbouwcode op te stellen die de diepzeemijnbouw moet regelen, een door UNCLOS gestelde voorwaarde voor commerciële exploitatie. In juli 2021 heeft het kleine eiland Nauru, in samenwerking met een Canadees bedrijf, echter een onduidelijke regel in werking gesteld die bepaalt dat als een land de ISA in kennis stelt van zijn voornemen om met diepzeemijnbouw te beginnen, de ISA twee jaar de tijd heeft om de code op te stellen. Anders kan de mijnbouw beginnen zonder code, wat de vrees doet ontstaan voor een ongereguleerde wildwestwaanzin in de diepzee. 

Aangezien de ISA-regels een consensus vereisen van alle 167 lidstaten plus de Europese Unie, lijken de kansen op een mijnbouwcode tegen juli 2023 klein. En de potentiële ecologische schade van diepzeemijnbouw is enorm. Enorme machines zullen de oceaanbodem afzoeken naar knollen die kobalt, lithium en andere mineralen bevatten, alsook zeldzame aardmetalen, die onder meer worden gebruikt voor de productie van elektronische apparaten, elektrische voertuigen en windturbines. Behalve dat ze alles op hun pad vernietigen, creëren ze sedimentpluimen die koraalriffen en andere organismen honderden kilometers van de mijnbouwlocatie kunnen verstikken, ook in gebieden die nog niet zijn onderzocht. En mijnbouw kan het vermogen van de oceaan om als koolstofput te fungeren aantasten, waardoor de opwarming van de aarde wordt versneld. Om al deze redenen hebben honderden wetenschappers en beleidsmakers opgeroepen tot een moratorium totdat de gevolgen van diepzeemijnbouw bekend zijn.

Ten vijfde, toen over UNCLOS werd onderhandeld, waren mineralen de enige hulpbron in de diepzee die als potentieel commercieel waardevol werd beschouwd. De onderhandelaars voorzagen niet de technologische vooruitgang die heeft geleid tot concurrentie bij de exploitatie van zogenaamde "mariene genetische hulpbronnen" (MGR's) voor gebruik in de geneeskunde en cosmetica, naast andere toepassingen. Op dit moment zijn er meer dan 13.000 MGR-octrooien aangevraagd, waarvan bijna de helft door één enkel bedrijf, de Duitse chemiereus BASF. Entiteiten in slechts drie landen, de VS, Duitsland en Japan, bezitten er 76% van. Een octrooi geeft de eigenaar een monopolie voor 20 jaar, een privé-eigendomsrecht dat onverenigbaar is met het UNCLOS-ethos dat de voordelen van oceaanbronnen moeten worden gedeeld. 

Hoe dit te doen voor MGR's is een van de onderwerpen voor de onderhandelingen over een vervolgverdrag van de VN over het behoud en duurzaam gebruik van mariene biodiversiteit van gebieden buiten nationale jurisdictie, ook wel bekend als het Global Ocean Treaty. De moeizame onderhandelingen slepen al jaren aan; de laatste ronde in augustus 2022 werd opgeschort zonder akkoord, met een volgende 'laatste' ronde gepland voor 2023. Het is moeilijk voor te stellen dat de landen die het grootste deel van de octrooien bezitten akkoord gaan met een echt verdelingsmechanisme.

Op de VN-Oceaanconferentie in Lissabon in juli van dit jaar zei de secretaris-generaal van de VN kort en bondig: "Sommige mensen denken nog steeds dat ze machtig genoeg zijn om te denken dat internationale wateren van hen moeten zijn. Het is erger dan dat. Het zijn sommige mensen die namens hun nationale bedrijven zo denken.

De ethiek achter UNCLOS is verraden. De voordelen van het mariene gemeengoed zijn niet gedeeld; deze zijn onevenredig ten goede gekomen aan de rijke landen, vaak ten koste van arme landen en kustgemeenschappen. Evenmin heeft UNCLOS een geschikt kader geboden om de oceanen te beschermen tegen aantasting van het milieu en mogelijke catastrofes. Na veertig jaar is een koerswijziging zowel essentieel als urgent.

un unfit for purpose international seabed authority - 21db3062-9ab0-4c9b-b2bb-0f8698f02d7e

Foto's van João Daniel Pereira, uitgelicht en belichting van Torre de Belém en Savannah van den Roovaart, belichting van The Metals Company diepzee mijnbouwschip, 'Hidden Gem'.

Het lot van de oceaan hangt van ons allemaal af.
Onze interventies zijn afhankelijk van uw steun.

Taxonomie sjabloon

Gerelateerde onderwerpen

PERSVRAGEN

SHARE

facebooktwittere-mail