DE VERANTWOORDELIJKEN TER VERANTWOORDING ROEPEN

12.09.2021

WAKASHIO ÉÉN JAAR LATER

Op 12 september projecteerden Ocean Rebellion demonstranten een korte film op de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) om de aandacht te vestigen op de tragische olieramp die meer dan een jaar geleden voor de kust van Mauritius plaatsvond. De film geeft een overzicht van de fouten die hebben geleid tot een van de ergste milieurampen van de afgelopen jaren.

Het toont aan hoe een supervervuilende stof - bekend als "Frankenstein-brandstof" en gemaakt van een cocktail van chemicaliën waaronder Heavy Fuel Oil (HFO), overgebleven vliegtuigbrandstof, autobanden en plastic zakken - kan hebben geleid tot de olieramp voor de kust van Mauritius.

De filmprojectie begon even na 19.45 uur op de kantoren van de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties als een herinnering dat ondanks het feit dat de IMO het orgaan is dat de macht heeft om de mondiale scheepvaartemissies te reguleren en het kostbare mariene milieu te beschermen, zij economische belangen op korte termijn en misplaatste economische belangen boven het milieu blijft stellen. De IMO is het VN-agentschap dat verantwoordelijk is voor het voorkomen van verontreiniging door de scheepvaart en heeft keer op keer samengespannen met de scheepvaartindustrie om precies het tegenovergestelde te doen.

Demonstranten spoten ook de woorden van Matthew Sommerville, die de eilandbewoners vertelde dat de vernietigende olie "net als huidcrème" is, op de grond buiten de organisatie.

We zijn nu meer dan een jaar verder. Noch de Maritime and Port Authority of Singapore, noch de Franse regering, MOL of BP hebben de oorspronkelijke brandstofmonsters verstrekt - van vitaal belang om inzicht te krijgen in de gevolgen van deze experimentele brandstof voor de oceaan en de menselijke gezondheid.

Net als wij, heb je waarschijnlijk een paar eisen. Wat dacht je van deze ....?

We eisen dat de G20 een onderzoek instelt naar de oorzaak van de Wakashio-ramp. Inclusief volledige openbaarmaking van wie wat wist en wanneer.
Wij eisen volledige transparantie over VLSFO-brandstoffen en de daarmee gepaard gaande motorstoringen.

Wij eisen afdwingbare klimaatambities inzake scheepvaartemissies
En dat de G20 het voortouw neemt bij een herziening van de IMO.

Dat is toch niet te veel gevraagd?

Sophie Miller, woordvoerder van de groep, zei: "Na de rampzalige olieramp van Japan op Mauritius is onze eis eenvoudig: Get Ships Off Fossil Fuels, om herhaalde nalatige lekkages van fossiele brandstoffen te voorkomen, de bestaansmiddelen van mensen te beschermen en ons klimaat te beschermen tegen afbraak door fossiele brandstoffen."

Zij voegde daaraan toe: "Rampen zoals die met de Wakashio op Mauritius mogen nooit meer gebeuren. Dit schip onder Japanse en Panamese vlag heeft naar schatting 1000 ton olie gelekt en een heel ecosysteem gedecimeerd."

En nu de IMO toch bezig is, kan ze net zo goed schoon schip maken over wat er op de ooit ongerepte stranden van Mauritius is uitgesmeerd. Waarom zijn de monsters niet vrijgegeven? De IMO beweert dat het gewoon huidcrème is. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het daar niet mee eens.

We eisen dat ze #SortYourShipOut en #GetShipsOffFossilFuels

Taxonomie sjabloon

Gerelateerde onderwerpen

PERSVRAGEN

SHARE

facebooktwittere-mail