Eisen

Vertel de waarheid

Over de stervende oceaan.

Handel nu

Maak uiterlijk in 2025 een einde aan het vrijkomen van blauwe koolstof, het verlies aan biodiversiteit, de emissies van de scheepvaart, de verzuring van de oceanen en de diepzeemijnbouw.

neem het heft in eigen handen

De VN moet een nieuw, transparant orgaan vormen om de oceaan te beschermen, ten bate van ALLE leven. De enige maatstaf voor succes van dit orgaan moet zijn: herstel en behoud van de oceaan.