LAAT VUILE SCHEEPSBRANDSTOFFEN ONS KLIMAAT NIET VERPESTEN

23.03.2021

very low sulphur bullshit

Op maandag 22 maart projecteerde de milieucampagnegroep Ocean Rebellion slogans en boodschappen op brandstofsilo's die gericht waren tegen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), de corrupte en vuile scheepvaartindustrie en vrachteigenaren en riepen zij de industrie op om af te stappen van vuile brandstoffen.

Het laatste protest van de Ocean Rebels vond plaats op dag één van de 8e zitting van de Pollution Prevention and Response Sub-Committee (PPR) van de IMO, in Falmouth Cornwall, waar Ocean Rebellion in augustus 2020 van start ging door actie te voeren tegen het cruiseschip The World.

De hele avond lang projecteerden demonstranten slogans als "SWITCH TO DISTILLATE NOW" en "DIRTY FUELS, BLATANT LIES, CLIMATE DISASTERS" op de brandstofsilo's, waarbij ze eisten dat de IMO, reders en vrachteigenaars onmiddellijk en doeltreffend actie ondernemen om een einde te maken aan het gebruik van alle vuile zware stookolie. Deze brandstoffen zijn een belangrijke bron van dodelijke zwarte koolstof in het Noordpoolgebied, en zijn in verband gebracht met scheepsrampen door motorpech, zoals de Wakashio in Mauritius, en met giftige brandstoflekken uit opslagplaatsen.

Sophie Miller van Ocean Rebellion zei "Het voortdurend vrijkomen van zwarte koolstof uit vuile brandstoffen richt ons ecosysteem te gronde. Het Noordpoolzee-ijs, de gletsjers, de permafrost en de Groenlandse ijskap krimpen allemaal snel door de opwarming van de aarde als gevolg van het albedo-effect, dat rechtstreeks wordt veroorzaakt door de vervuiling met zwarte koolstof uit vuile HFO en VLSFO. Dit leidt tot dodelijke gevolgen voor het milieu, zoals een stijging van de zeespiegel en extreme weerpatronen, die vooral worden gevoeld door kwetsbare mensen in het zuiden van de wereld en zich ontvouwen tegen de achtergrond van de Arctische klimaatcrisis."

Zware stookolie en zwarte koolstof staan op de agenda van PPR 8, waar de IMO-lidstaten de kans krijgen om snel en doeltreffend actie te ondernemen om de uitstoot van zwarte koolstof in het Noordpoolgebied te verminderen. De IMO-lidstaten moeten overeenstemming bereiken over regelgeving om ervoor te zorgen dat de scheepvaartsector die in of nabij het Noordpoolgebied opereert, overschakelt op destillaatbrandstoffen, zoals diesel of gasolie voor de scheepvaart, en schepen verplichten roetfilters te gebruiken of over te schakelen op andere schonere energiebronnen of aandrijfmiddelen. Er moet onmiddellijk werk worden gemaakt van de ontwikkeling van een wereldwijde norm voor de uitstoot van zwarte koolstof door de scheepvaart.

Sophie voegde daaraan toe "Terwijl we overgaan op koolstofvrije brandstoffen en andere aandrijfmethoden moeten we een einde maken aan sterfgevallen door luchtvervuiling, de uitstoot van zwarte koolstof verminderen en de kosten van conventionele brandstoffen opdrijven door het principe "de vervuiler betaalt" te handhaven. Ocean Rebellion vindt dat de IMO wetgeving moet uitvaardigen om alle subsidies voor vervuilende brandstoffen af te schaffen en ervoor te zorgen dat brandstofproducenten de waarheid vertellen en een eerlijke lijst van hun ingrediënten voor elke geproduceerde brandstof verstrekken. Momenteel hebben de scheepvaartsector en de vrachteigenaars er op gevaarlijke wijze voor gekozen de kosten voorrang te geven op het klimaat en het milieu. Dit is deels mogelijk omdat er geen formele wettelijke regeling is voor de brandstofkwaliteit, en vanwege de door de industrie gesponsorde ISO-normen."

Rob Higgs, ook van Ocean Rebellion, voegt daaraan toe "Naast ons werk aan de klimaattransitie van de scheepvaart vechten we een laatste poging om zoveel mogelijk van het Arctische zee-ijs te redden - we vechten letterlijk voor ons leven, gezien de terugkoppelingseffecten die inherent zijn aan het feit dat de Arctische ijskap zijn vermogen verliest om warmte terug de ruimte in te reflecteren - en dit betekent een verbod op zwarte koolstof van het toenemende aantal schepen dat Arctische routes gebruikt. Daarom dringen wij aan op een omschakeling naar distillaten voor de Arctische en nabijgelegen Arctische wateren als onmiddellijke kortetermijnmaatregel. Ocean Rebellion gelooft dat destillaat geen langetermijnoplossing is, aangezien het slechts "schoner" is in vergelijking met de zware stookolie die normaal in schepen wordt gebruikt, en de IMO moet maatregelen nemen om NU een overgang naar een fossielvrije scheepvaart mogelijk te maken."

DOWNLOAD HIER AFBEELDINGEN

Taxonomie sjabloon

Gerelateerde onderwerpen

PERSVRAGEN

SHARE

facebooktwittere-mail