BIJEENKOMST OVER DIEPZEEMIJNBOUW KRIJGT EEN PAAR BLOEDENDE OREN

06.10.2023

Ondanks een totaal gebrek aan internationale regelgeving en toestemming om door te gaan, kwamen Nederlandse en andere diepzeemijnbouwbedrijven bijeen in Rotterdam. De 'Underwater Minerals Conference' is een bijeenkomst om plannen te smeden om de diepe zeebodem te ontginnen. Alle aanwezigen hoopten op een rustige dag, een ongeziene dag, want zo doen ze graag zaken - uit het zicht.

De website van de conferentie beweert dat de bijeenkomst 's werelds grootste bijeenkomst van belanghebbenden bij oceaanmineralen' is. Dat is nogal wat als je bedenkt dat de mensheid en het oceaanleven eigenlijk de grootste belanghebbenden van oceaanmineralen zijn. Gelukkig waren de Polymetallic Nodules, de beste en enige band voor zware metalen in de diepzee, aanwezig om ervoor te zorgen dat de dag zo luid mogelijk verliep.

Hier komt het lawaai, de Polymetallic Nodules en hun bemanning arriveren bij de Plonkerconferentie over onderwatermijning.

De Polymetallic Nodule-crew arriveerde op de conferentie met hun bootpodium. Ze positioneerden zichzelf onder het raam van de conferentie - en gingen los!

Er kwam meteen een man van het hotel opdagen.

Maar hij stond erbij en hield zijn oren dicht.

Hij werd gevolgd door een vertegenwoordiger van het diepzeemijnbouwbedrijf GSR. Die de bemanning een brief overhandigde. Het stond vol met uitspraken als 'we onderzoeken... het is onderzoek... we bestaan al meer dan 50 jaar...Universiteiten zijn erbij betrokken...'. Met andere woorden, een brief vol oppervlakkige zinnen - en daar trappen wij niet in. Meer dan 700 wetenschappers hebben gezegd dat diepzeemijnbouw een zeer gebrekkig idee is, dus wat onderzoeken jullie nog steeds, en met welke intentie?

Later ontmoette een van onze bemanningsleden toevallig mensen die op de conferentie waren geweest. Ze hadden het lawaai gehoord en waren erg chagrijnig.

Rock op Nodules en voel het lawaai!

Dat is zeker wat het publiek bij het optreden voelde, ze hadden allemaal oordoppen in wat hielp, ze genoten ook van de gratis Polymetallic Nodule merchandise die werd aangeboden.

Het lot van de oceaan hangt van ons allemaal af.
Onze interventies zijn afhankelijk van uw steun.

Gratis handgemaakte merchandise op gerecyclede kleding. Recycling en urban mining zijn de echte oplossing voor het beheren van hulpbronnen.

Wat is diepzeemijnbouw?
Delen van de bodem van de diepzee bevatten zogenaamde 'mangaanknollen'. Dit zijn mineraalrijke brokken. Deze brokjes zijn ingebed in kleine oases van biodiversiteitmaar ze bevatten ook metalen die gebruikt kunnen worden in batterijtechnologie. Verschillende bedrijven willen de diepzee ontginnen om deze 'knollen' naar de oppervlakte te brengen. Deze bedrijven gebruiken de 'groene transitie' als excuus voor hun plan, maar dit excuus is slechts niet soverstag gaan.

Hoe staat het met diepzeemijnbouw?
Om een catastrofaal gebrek aan regelgeving voor diepzeemijnbouw als gevolg van decennialange (doelbewuste) passiviteit af te wenden, kwam de Internationale Zeebodemautoriteit (ISA) van de VN in juli van dit jaar bijeen in de Verenigde Staten. Jamaica. Tijdens de paniekbijeenkomst werd besproken hoe mijnbouw in internationale wateren moet worden gereguleerd. 21 landen (van de 168 lidstaten) spraken zich uit tegen mijnbouw en stelden dat er te veel onzekerheid is over de lange lijst van schade aan het milieu. Zoals Hervé Berville, de vertegenwoordiger van Frankrijk, verklaarde:

"We kunnen en mogen niet aan een nieuwe industriële activiteit beginnen als we niet in staat zijn om de gevolgen ervan volledig te meten en daardoor het risico lopen op onomkeerbare schade aan onze mariene ecosystemen."

De vergadering liep stuk zonder duidelijke uitkomsten. Maar zonder regelgeving kan er geen diepzeemijnbouw beginnen - een feit dat de bedrijven op het terrein niet lijkt uit te maken. Conferentie over mijnbouw onder water.

Uitkijken naar oceaanstijl. Fuck diepzeemijnbouw.

Waarom zou er geen diepzeemijnbouw plaatsvinden?
De diepzee is een kwetsbaar ecosysteem. Proeven met de schade die in 1980 aan de diepzeebodem werd toegebracht, tonen aan dat de diepzeebodem zich zelfs na tientallen jaren met rust te zijn gelaten, niet herstelt. Al meer dan 700 wetenschappers, 14 landen en zelfs bedrijven zoals Philips, Volkswagen en Google hebben zich ertegen uitgesproken.

Op en rond de mangaanknollen leven allerlei soorten zeelevenwaaronder soorten die we nog niet eens ontdekt hebben. Mijnbouw verstoort deze zeebodem en veroorzaakt verreikende stofwolken die al het leven verstikken. En de lawaai diepzeemijnbouw maakt desoriënterend voor elk zeeleven dat sterk afhankelijk is van geluid om zijn onderwaterkaarten te maken voor voeding, paring en communicatie. Bovendien is de diepzee onze grootste klimaatstabilisator: het effect op de bufferfunctie van de oceaan (de oceaan slaat enorme hoeveelheden C02 op) is onbekend. Diepzeemijnbouw zou de verzuring van de oceaan kunnen versterken en de klimaatverandering catastrofaal kunnen versnellen.

"Honderden wetenschappers hebben ons gewaarschuwd voor de rampzalige gevolgen van diepzeemijnbouw voor het leven in de oceaan en onszelf," roept Stefanie Wels van Ocean Rebellion, "En toch bereiden bedrijven zich tijdens deze conferentie voor om achter gesloten deuren hun gang te gaan. Ze zoeken naar kortere wegen om met diepzeemijnbouw te beginnen. Ze zijn op zoek naar de genadeslag voor het oceaanleven en ons milieu. Zijn ze gek?"

diepzeemijnbouw een genadeklap voor het leven in de oceaan en voor ons

Business as usual vernietigt de oceaan. Als de zee sterft, sterven wij ook.

In Nederland komen zakelijke belangen altijd op de eerste plaats.
De Nederlandse regering is een stemgerechtigd lid van de ISA, maar spreekt zich nooit uit tegen diepzeemijnbouw. Maar ze zegt wel dat ze mijnbouwactiviteiten niet zal steunen als er geen wettelijk kader is dat is goedgekeurd door de ISA. Terwijl ze dit zegt, staat ze toe dat er een Onderwater Mineralen Conferentie in Rotterdam wordt gehouden. En ze steunt actief Allseas, een voormalig Nederlands bedrijf, dat veel kantoren en industriële faciliteiten in Nederland heeft.

Wat zegt de Nederlandse regering eigenlijk? Voor ons lijkt het alsof ze met haar handen over haar ogen op het hek zit. Misschien moeten ze een ander optreden van de Polymetallic Nodules om ze wakker te maken?

De schade is al aangericht door Allseas en The Metals Company.
Mijnbouwproeven in januari door Allseas en The Metals Company werden geplaagd door meldingen van wetenschappelijk wangedrag en niet-gemelde lozingen van afvalwaterin de oceaan. Het was zelfs gefilmd. Dit is waarom de Polymetallic Nodules besloten om een ongevraagd optreden in een van de vele parkeergarages van Allseas.

"De geluidsoverlast van diepzeemijnbouw verspreidt zich over honderden kilometers en verstoort walvissen en dolfijnen terwijl ze op zoek zijn naar voedsel", zegt Max Kreel van Ocean Rebellion, "het lawaai dat de Polymetallic Nodules maakten in de parkeergarage van Allseas is in vergelijking klein, maar we hopen dat een paar van hun werknemers zich erin hebben verslikt."

Middelvinger naar jullie Allseas en jullie miljardair-eigenaar Edward Heerema.

We willen graag weten waarom Allseas en The Metals Company volharden in hun wens om de diepe zeebodem te vernietigen. We weten dat ze beweren dat de metalen die daar worden gevonden zullen bijdragen aan 'groene groei', maar dit klopt niet. Geen van de metalen die nodig zijn voor batterijen zijn gevonden op de diepe zeebodem. Bovendien is wetenschappelijk onderzocht dat aan de vraag naar metalen voor batterijen kan worden voldaan door stedelijke mijnbouw en recycling.

Natuurlijk wil Ocean Rebellion geen kinderarbeid in de mijnen, maar dat hoeft ook niet - eindeloze consumptie en valse groene oplossingen zijn het probleem. Als we minder consumeren zullen we minder verbruiken en dat minder kan worden geleverd door niet-extractieve middelen.

Stop diepzeemijnbouw en begin met dansen.

Wat doen Ocean Rebellion, de Lookdown groep, mariene wetenschappers en vele andere mariene NGO's willen?
Al deze groepen zijn verenigd in de wens dat de Nederlandse regering een krachtig standpunt inneemt tegen diepzeemijnbouw. De Nederlandse regering moet eisen dat er een einde komt aan diepzeemijnbouw omdat duurzame diepzeemijnbouw niet bestaat. We vragen de Nederlandse regering om niet langer te luisteren naar de hebzuchtige Nederlandse bedrijven die praten over rijke beloningen en banen. Elk gesprek over rijkdom en banen moet worden afgewogen tegen de toekomst van onze planeet. De aarde heeft geen foutmarges meer, laat hebzuchtige rijke mensen niet speculeren over de toekomst van de planeet, stop diepzeemijnbouw nu.

BNN-VARA, de Nederlandse nationale omroep, interviewt Ocean Rebellion over diepzeemijnbouw voor een komende klimaatuitzending.

Schreeuw, schreeuw, gooi het er allemaal uit - artiesten zorgen ervoor dat het publiek weet wat voor smerige zaakjes er gaande zijn in de zaal. Plonkerconferentie over onderwatermijning.

De Pollmetallic Nodules en de bemanning 🤘.

Foto's van, van boven naar beneden, 1, 2, 3, 6, 7, 9 en 10 @StratenVanAms; 4, 5 en 8 S. Staines.


Het lot van de oceaan hangt van ons allemaal af.
We laten je weten wat we doen om te helpen.

Taxonomie sjabloon

Gerelateerde onderwerpen

PERSVRAGEN

SHARE

facebooktwittere-mail