COP26: INDUSTRIËLE VISSERIJ MAAKT DE OCEAAN KAPOT

30.10.2021

industrial fishing is wrecking the ocean

Ocean Rebellion deed vandaag op het laatste moment een oproep aan de afgevaardigden op COP26 om de industriële visserij te stoppen voor het te laat is.

Een trawler met een bijvangst van negen, met afval bezaaide, zeemeermensen liep aan de grond op de oevers van de rivier de Clyde. De Mer-mensen zaten verstrikt in een bodemtrawlnet, een val waaraan geen enkel zeedier kan ontsnappen. De trawler liet zijn misthoorn loeien, scherpe knallen om alarm te slaan over de klimaatnoodsituatie en de vernietiging van de Oceaan.

Het tafereel herinnert ons aan de duizenden tonnen bijvangst die elk jaar in de zee, onze Noordzee, worden teruggegooid. Dit "teruggooien van vis" is illegaal, maar de industriële visserijsector trekt zich er niets van aan. Zij beschouwt het bloedbad als een noodzakelijk onderdeel van de boomkorvisserij, als bijkomende schade in de oorlog tegen de vis.

industrial fishing 2 merpeople

ECONOMIE

De prijs van vis en de "goedkope eiwitten" worden vaak gebruikt als argument voor de boomkorvisserij. Maar de cijfers kloppen niet. Wat we niet betalen in de detailhandelsprijs van trawlvis, betalen we in subsidies. Bodemtrawlvisserij is gewoonweg oneconomisch en totaal destructief. Volgens een studie uit 2013 kost elke ton vis die met de bodemtrawl wordt gevangen minstens 380 euro aan subsidies. En deze subsidies staan niet gelijk aan meer banen, dit is wat het rapport zegt over banen:

"Uit EU-gegevens blijkt dat van alle visserijpraktijken de trawlvisserij tot de laagste behoort wat het aantal banen per ton vis betreft. Methoden zoals beugvisserij kunnen zes keer zoveel banen opleveren en zijn niet zo schadelijk voor het milieu en de ecosystemen. Bij deze vistuigen komen de voordelen van de visserij relatief meer terecht bij de mensen dan bij brandstofbedrijven en bedrijfswinsten."

U kunt het volledige verslag lezen hier.

Tot overmaat van ramp is het de kleinschalige visserij die het meest te lijden heeft.

De regeringen van de wereld geven jaarlijks US$7,7 miljard uit aan subsidies voor de industriële visserij, maar de kleinschalige visserij levert 50% van de mondiale schaal- en schelpdieren. De meeste kleinschalige visserij vindt plaats in ontwikkelingslanden en biedt werk aan meer dan 90% vissers. Desondanks ontvangt de kleinschalige visserij slechts 25% van de jaarlijkse subsidies die de industriële vissers ontvangen - dat is toch niet erg eerlijk?

Wij eisen dat de afgevaardigden van COP26 deze schade herstellen. Stop met het subsidiëren van de industriële visserij en concentreer u op het helpen van kleinschalige vissers. Dit zal de traditionele vissersgemeenschappen helpen herstellen en de oceaan beschermen zodat toekomstige generaties ervan kunnen genieten.

industrial fishing 3 merpeople 2

VERONTREINIGING

Geschat wordt dat de bodemtrawlvisserij meer CO2 uitstoot dan de wereldwijde luchtvaart.

CO2 opgeslagen in de oceanen staat bekend als Blue Carbon. Dit is koolstof die is opgeslagen in zeebodemsedimenten, mariene habitats en de daar gevangen vis. Wanneer de zeebodem wordt beschadigd door bodemsleepnetten, komt deze blauwe koolstof vrij, waardoor de zeebodem verandert van een koolstofput in een bron van CO2 en van methaan (CH4), een veel krachtiger broeikasgas. Blauwe koolstof wordt ook opgeslagen in zeedieren, dus vis die uit zee wordt gehaald draagt ook bij tot het vrijkomen van blauwe koolstof. Als dit cijfer zou worden meegenomen in de berekening van de koolstofvoetafdruk, zou de werkelijke voetafdruk van sommige met bodemtrawls gevangen zeevruchten waarschijnlijk nog groter zijn dan die van andere levensmiddelen, waaronder rundvlees. Dit alles draagt bij tot de verzuring van de oceanen, die op relatief korte termijn het mariene leven dreigt uit te roeien, vooral dat met skeletten of schelpen. Talloze mariene soorten worden nu met uitsterven bedreigd.

Industriële vissersschepen stoten jaarlijks 159 miljoen ton CO2 uit. Dit komt overeen met de jaarlijkse hoeveelheid CO2 die 40 kolencentrales uitstoten. Dit cijfer is sinds de ramingen van 1950 verviervoudigd.

industrial fishing 4 merpeople 3

Rob Higgs van Ocean Rebellion zegt:
"Stel je voor hoeveel schade een net groter dan een jumbojet aanricht als het over de zeebodem sleept. Het vangt alles wat op zijn pad komt (wat dat ook moge zijn), vernietigt het zeeleven en laat de 'blauwe' koolstof die daar ligt opgeslagen vrij. Bodemtrawls stoten meer broeikasgassen uit dan de luchtvaart. Dat zijn veel gassen."

Sophie Miller, ook van Ocean Rebellion, voegt daaraan toe:
"Vaak breken netten, en als dat gebeurt wordt het net losgesneden om over de oceaan te drijven en alles te doden wat verstrikt raakt. En als ze breken, staat de boot klaar met een ander om in de oceaan te werpen om het dodental voort te zetten."

Roc Sandford, ook van Ocean Rebellion, zegt:
"De mensheid heeft de oorlog verklaard aan de vis en we zijn aan het winnen. De oceaan is zo uitgeput dat kleine vissersgemeenschappen op de rand van overleven staan en gebieden waar vroeger overvloed was, nu leeg zijn. Meer dan 100 miljoen mensen zijn voor hun dagelijks voedsel en levensonderhoud afhankelijk van de kustvisserij en kleinschalige ambachtelijke visserij - vaak in dezelfde wateren waar de bodemtrawlers op vissen. Het is een no-brainer om de visserij met bodemtrawls te verbieden, zowel om redenen van klimaatverandering als van natuurverval. Klimaatafbraak en natuurafbraak zijn in feite hetzelfde en beide moeten nu worden gestopt."

Clive Russell, ook van Ocean Rebellion, zegt:
"We eisen dat alle mariene instanties de waarheid vertellen over destructieve visserij en stoppen met het groenwassen van een smerige industrie met 'duurzaamheids'-leugens. We moeten wereldwijd een einde maken aan de bodemsleepnetvisserij, NU, samen met een rechtvaardige overgang voor ontheemde vissers."

Suzanne Stallard, ook van Ocean Rebellion, zegt:
"De Oceaan kan zich snel herstellen, maar alleen als we nu stoppen met deze destructieve praktijk, binnen een paar jaar zullen deze kostbare ecosystemen zich herstellen en de vispopulaties stabiliseren. We moeten het leven gewoon een kans geven, als we dat niet doen zal er geen vis meer in de zee zijn."

industrial fishing 5 boat

Wij eisen alle mariene organen VERTEL DE WAARHEID over de industriële visserij en stop met het groenwassen van de industrie met "duurzaamheids"-leugens.

Wij eisen regeringen een einde maken aan de visserij met bodemtrawls, wereldwijd NU, samen met een rechtvaardige overgang voor ontheemde werknemers in de visserijsector.

NU HANDELEN

Doe mee aan de certificeringsregeling van Ocean Rebellion supermarkt "niet-duurzame visserij":
oceanrebellion.earth/news/supermarket-sticker-sweep

Teken deze door de gemeenschap geleide petitie om de driemijlslimiet terug te brengen om de Schotse wateren te beschermen tegen de boomkorvisserij:
ourseasscotland.eaction.org.uk/bring-back-the-fish

Teken deze Europese petitie om een einde te maken aan de boomkorvisserij in beschermde zeegebieden:
act.wemove.eu/campagnes/bottom-trawling

En deze Britse petitie van de makers van Seaspiracy:
change.org/p/george-eustice-mp

Ga voor meer informatie naar:
oceanrebellion.earth/news/don-t-touch-my-bottom

Foto's: Joao Daniel Pereira

Taxonomie sjabloon

Gerelateerde onderwerpen

PERSVRAGEN

SHARE

facebooktwittere-mail