RED DE WADDENZEE, BOOR DAAR NIET NAAR GAS!

30.10.2022

Spoiler: het is gewoon goedkoper om de natuur niet te verpesten.

In Nederland, Den Haag om precies te zijn, op de 28stede van september 2022, verzamelde een groep zich voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Er werden toespraken gehouden en liederen gezongen. De groep bestond uit wetenschappers, activisten van Ocean Rebellion, mensen van de Waddenzeevereniging en het zeemanskoor 'Utrecht aan Zeemanskoor'. Waarom? Het was een nieuwe poging om de politici in het gebouw ervan te overtuigen dat ze niet naar gas moeten boren in het kostbare Waddenzeegebied van Nederland.

De gasprijzen stegen, zoals we allemaal weten, en iedereen, politici incluis, raakte in paniek. Ze haalden een oud plan van de plank om het weer tot leven te brengen. Boren in de Waddenzee naar gas. De regering staat op het punt er een vergunning voor af te geven. De Waddenzee is een kostbaar zeegebied in het noorden van Nederland. Het is UNESCO werelderfgoed. Daar boren is een rampzalig idee. En is het nodig? In een van de toespraken werd erop gewezen dat al vele deskundigen over het Waddenzeegebied op zeer verschillende vakgebieden de regering hebben gewaarschuwd: "Doe het niet!".

Waarom niet?

Enkele redenen om het niet te doen zijn: als je nu naar gas gaat boren, duurt het oppompen ervan jaren, zodat je pas veel later kunt gebruiken. Ten tweede wordt een kostbaar ecosysteem ernstig beschadigd. Ten derde hebben de Verenigde Naties en het Internationaal Energie Agentschap opgeroepen om geen nieuwe infrastructuur voor fossiele brandstoffen aan te leggen.

Nog een heel goede reden

Er werden verschillende overtuigende toespraken gehouden. Een daarvan werd gegeven door Dr. Paul Behrens, Associate Professor of Environmental Change aan de Universiteit Leiden. Hij had nog een interessante reden om niet in de Waddenzee te boren. Hij wees erop dat een snelle energietransitie gewoon goedkoper is dan vasthouden aan de ouderwetse manieren van energie! Dat moet politici als muziek in de oren klinken. En het creëert enorme economische, ecologische en sociale kansen. En natuurlijk was Pauls verbijsterende bewering gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Hij schreef er onlangs een boek over, zie hieronder.

Dus laten we wat beter kijken naar wat hij zei.

1. Niet boren is gewoon goedkoper!

Door snel over te schakelen op nieuwe energiebronnen kunnen we ten minste 70% -80% van het energiesysteem koolstofvrij maken. En daar hebben we betaalbare technologie voor. Windturbines en zonne-energie bijvoorbeeld zijn geweldige instrumenten voor deze overgang. Door het sneller te doen dalen ook de kosten. Dat blijkt uit een recente studie van de Universiteit van Oxford.

2. De nationale energievoorziening zal worden veiliggesteld door een snelle energietransitie.

We zullen niet afhankelijk zijn van oliestaten als we ons eigen nationale koolstofarme energiesysteem opbouwen. We zullen onze eigen energie lokaal en via het geïntegreerde EU-transmissiesysteem kunnen opwekken.

3. De nationale economische veiligheid zal ook gewaarborgd zijn!

De energieprijzen zijn tegenwoordig waanzinnig hoog in Europa en zijn momenteel de grootste aanjager van de inflatie in heel Europa. Met een snelle energietransitie en ook isolatie van huizen houden we de zaak in eigen hand. Wind, zonnepanelen en het aanpassen van gebouwen aan de nieuwe normen zullen werken.

En waarom zouden we de Waddenzee met rust laten? Paul berekende, het gas, gewonnen uit de Waddenzee zal niet zo veel zijn. Het zou een druppel in een emmer zijn... We zouden er nauwelijks geld mee winnen! De kosten zouden enorm zijn. We moeten ons verzetten en protesteren tegen kortzichtige flash-in-the-pan ideeën zoals nieuwe gasboringen die onze toekomst verdoemen tot een broeikasplaneet.

Het is beter om niet te investeren in gaswinning, maar het geld te gebruiken voor woningverbetering, warmtepompen en windenergie op zee. Dat zijn investeringen in een leefbare toekomst.

Paul's bottom line: investeringen in gas is geld in de afvoer.... Erger nog, geld om de catastrofe te versnellen.

Is het tijd voor een blokkade?

Na de toespraken belichaamden activisten van Ocean Rebellion een dramatische waterbeweging. De Sea Shanty zong enkele pittige liedjes, eindigend met: 'Tijd voor een blokkade'. Laten we hopen dat de politici naar de wetenschap luisteren, en de goedkoopste optie kiezen... en dat is niet in de Waddenzee boren, maar investeren in een snelle energietransitie! Dan hebben we de blokkade toch niet nodig.

Opmerking: Paul Behrens schreef onlangs een boek over zijn onderzoek: De beste tijden, de slechtste tijden: Futures from the Frontiers of Climate Science). Bekijk het als je wilt, we worden niet betaald om zijn boek te vermelden;)

Foto's: Stefanie Wels, foto wetenschappers: Nicole Bale

EEN SNELLE ENERGIETRANSITIE: de goedkoopste optie!

Het lot van de oceaan hangt van ons allemaal af.
Onze interventies zijn afhankelijk van uw steun.

Gerelateerde onderwerpen

PERSVRAGEN

SHARE

facebooktwittere-mail