OCEAN SIDE OF ECOCIDE

13.04.2023

In juni vorig jaar presenteerde de Europese Commissie een nieuwe natuurherstelwetwaarin voor het eerst juridisch bindende doelstellingen zijn opgenomen om aangetaste ecosystemen te herstellen en het verlies aan biodiversiteit om te buigen.

De EU-landen lijken echter terughoudend.

Het ziet er opnieuw naar uit dat de natuur het zal verliezen van de winst.

Vooral als de acht leden van de EU-Visserijcommissie die op onze posters staan hun zin krijgen. Alle acht handelen namens de industriële visserij, een van hen is zelfs de zus van een grote eigenaar van een vissersvloot. En alle acht stemmen ze in de laatste week van mei in het EU-parlement aan de zijde van hun rechtse en conservatieve vrienden. Allemaal hebben ze kritiek op het voorstel voor een natuurherstelwet, waarin voor het eerst juridisch bindende doelstellingen voor de lidstaten worden vastgesteld om tegen 2030 20% van het land en de zeeën van de EU te herstellen.

Een van de belangrijkste kwesties is de aanpak van het disfunctionele juridische proces dat is uiteengezet in het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en waarop de Wet natuurherstel (NRL) is gebaseerd voor de uitvoering van visserijbeperkende maatregelen voor hersteldoeleinden.

Het lot van de oceaan hangt van ons allemaal af.
Onze interventies zijn afhankelijk van uw steun.

In de huidige situatie kunnen instandhoudingsmaatregelen in de NRL worden geblokkeerd door lidstaten die de visserij willen bevorderen in plaats van het herstel. Als dit gebeurt, is de NRL geen wet, maar wordt het de Natuurhersteloptie - u kiest of u meedoet of niet. En we weten waartoe dat zal leiden: de regeringen van de EU zullen zich terugtrekken en de gemakkelijke economische voordelen verkiezen boven de hardere beslissingen die nodig zijn voor progressieve veranderingen. Als de EU nu de koe bij de horens vat, kan zij het voortouw nemen, niet alleen bij het herstel van de natuur, maar ook bij de rechtvaardige overgang van banen. Door subsidies te verleggen van destructieve naar herstellende industrieën.

Het herstel van 20% natuur is een goed begin, maar Ocean Rebellion vindt dit slechts een begin. De EU moet radicaler zijn, 20% moet een doel op korte termijn zijn met 80% herstel als doel op lange termijn. Stel je voor hoe Europa eruit zal zien als 80% van zijn natuur is hersteld - alles wat minder is dan dit is een mislukking van de verbeelding.

Ocean Rebellion eist ook dat het EU-parlement en de Raad het voorstel steunen om de lidstaten wettelijk verantwoordelijk te maken voor het herstel van de natuur, en de EU-burgers het recht te geven de lidstaten aan te klagen als zij dit niet doen.


Het lot van de oceaan hangt van ons allemaal af.
We laten je weten wat we doen om te helpen.

Taxonomie sjabloon

Gerelateerde onderwerpen

PERSVRAGEN

SHARE

facebooktwittere-mail